ประวัติความเป็นมา บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด

ในปี 2530 บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นโดย ภก.ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ โดยมีวัตถุประสงค์ ที่จะสรรค์สร้างองค์กรที่ผลิต จำหน่าย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาลตลอดจนถึงการดูแลสุขภาพอนามัย (Infections Prevention in Healthcare Setting)รวมทั้งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ รวมถึง ภาคอุตสาหกรรม โดยมีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาชาติทั้งใน และ ต่างประเทศ โดยสามารถรองรับการพัฒนาของประเทศในอนาคต.