ปี /2562 
   

กิจกรรม สร้างบ้านให้สัตว์น้ำในทะเลเพื่อเป็นแหล่งที่อาศัย
สถานที่ สะพานรักษ์แสม จ.ระยอง

รายละเอียดเพิ่มเติม
  กิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมการล้างมือ CLEAN HANDS SAVE LIVES 
สถานที่ รพ.พญาไท 3
รายละเอียดเพิ่มเติม
  กิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมการล้างมือให้กับนักท่องเที่ยว
สถานที่ อุทยาน ร.2  อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
รายละเอียดเพิ่มเติม