posehealthcare@gmail.com

02-917-8681-4

  • BannerSlide001
  • BannerSlide002

Public relations (ประชาสัมพันธ์)

S 9560232 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ : Northern Science Par    

 ประกาศผลรางวัล NSP Innovation Awards 2020
 • ประเภทนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
   รางวัลชนะเลิศ Innovative and Sustainable Central Sterile Supply (CSSD)Department Platform บริษัทโพสเฮลท์แคร์ จำกัด โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแต่ละประเภทจะเป็นตัวแทนอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เข้าร่วมการประกวด RSP Innovation Awards 2020 ระดับประเทศ และจะมีการมอบรางวัลในงาน NSP Innovation Fair 2020 ต่อไป
web 67739688 8 บริษัทโพสเฮลท์แคร์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลพระราม 9 ในโอกาครบรอบ 28 ปี   

  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ 
โรงพยาบาลพระราม 9 ในโอกาสฉลองครบรอบ 28 ปี และการเปิดตึกใหม่เพื่อให้เป็น Professional Healthcare Communityขอให้กิจการของท่านประสบความสำเร็จ มั่งคั่งและยั่งยืน. 
IconCSR EX บริษัทโพสเฮลท์แคร์ จำกัด ได้เปิดตัวโครงการบริจาคเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID-19)  

 ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกันจัดทำโครงการร่วมใจต้านภัยโควิด-19 เพื่อบริจาคผลิตภัณฑ์ ทำลายเชื้อ POSE CLORITE PLUS ให้กับโรงพยาบาล 116  แห่งและศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง อ่านเพิ่มเติม
posehealthcare,virulex hand gel,Q-bac 4 chlorhexidine,น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์