กิจกรรมสร้างฝาย ชะลอน้ำ ที่เกาะพะงัน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 บริษัทโพสเฮลท์แคร์ ร่วมกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหารฝ้าย จำกัด รวมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม  โครงการ อาสาพัฒนาชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ  สถานที่ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 


เป็นกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความสมดุลให้กับธรรมชาติ

โดยเป็นกิจกรรมอาสาสมัครร่วมกันทั้ง 2 บริษัท เพื่อให้พนักงานได้ทำความรู้จัก และทำงานร่วมกัน