ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยรามอินทรา 107 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ (662) 917-8681-4

โทรสาร  (662) 917-8685

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.