posehealthcare@gmail.com

02-917-8681-4

Hits: 4243

กิจกรรมเพื่อสังคมปี 2562 สร้างบ้านให้สัตว์น้ำในทะเลเพื่อเป็นแหล่งที่อาศัย 

วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 สถานที่ สะพานรักษ์แสม จ.ระยอง

การทำบ้านปลาเทียม หรือการทำซั้งเชือกเป็นการสร้างบ้านเทียมให้สัตว์ทะเล เช่น ปู ปลา หอย ฯลฯ ที่ สะพานรักษ์แสม คลองตาโบ๊ย บ้านเนินฆ้อ อ.แกลง จังหวัดระยองที่นี่จะมีการให้ทำซั้งเชือก เพื่อให้สัตว์น้ำมีที่อยู่อาศัย เป็นกิจกรรมที่ทุกคนในครอบครัวได้ร่วมกันทำ ตั้งแต่แกะเชือกออกจากเกลียวให้กลายเป็นเส้นเล็กๆ

 

Category:
posehealthcare,virulex hand gel,Q-bac 4 chlorhexidine,น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์