posehealthcare@gmail.com

02-917-8681-4

 • silder_Event01
 • silder_Event02
 • silder_Event03
 • silder_Event04

Ban tap CSR 2563

โครงการบริจาคเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID-19) 

สรุปกิจกรรม โครงการบริจาคเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID-19)
โดย บริษัท POSE HEALTH CARE ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและ
สมาคมปริญญาโทสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (EX MBA KU) ได้ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อ POSE CLORITE PLUS 
โรงพยาบาล 116 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 
68 แห่ง จำนวน 1,332 แกลลอน มูลค่า 1,998,000 บาท
เริ่มโครงการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 
สิ้นสุดโครงการ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 

รายละเอียดเพิ่มเติม


  • กิจกรรม โครงการบริจาคเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID-19)
   ให้กับมอบให้กับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ณ ศาลาว่าการกรุงเทพฯ
    (27 พฤษภาคม 2563) รายละเอียดเพิ่มเติม
  •  กิจกรรม โครงการบริจาคเวชภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการติดเชื้อในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID-19)
   ให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม 
    
   ( 22 พฤษภาคม 2563) 
   รายละเอียดเพิ่มเติม

Ban tap CSR 2562

 

 
posehealthcare,virulex hand gel,Q-bac 4 chlorhexidine,น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์