posehealthcare@gmail.com

02-917-8681-4

Event (กิจกรรมออกบูธ)

MH posehealthcare04

โครงการนำเสนอการติดตามผลการวิจัยและเตรียมความพร้อมการทำงานวิจัยใหม่ 
“ Research Implementation Planning & Progression Focus on Prevention Infection & Control Guideline Updates “
ครั้งที่ 4 ( เขต ภาคกลาง สถานที่ ณ ห้องประชุม กรุงศรีอยุธยา 1 ชั้น 3 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดอยุธยา)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ภาพในงาน 


 MH posehealthcare03

โครงการนำเสนอการติดตามผลการวิจัยและเตรียมความพร้อมการทำงานวิจัยใหม่ 
“ Research Implementation Planning & Progression Focus on Prevention Infection & Control Guideline Updates “
ครั้งที่ 3 ( เขต ภาคเหนือ สถานที่ ณ ห้องประชุม NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่)
วันที่ 11 กันยายน 2563 ภาพในงาน 


MH posehealthcare02

โครงการนำเสนอการติดตามผลการวิจัยและเตรียมความพร้อมการทำงานวิจัยใหม่ 
“ Research Implementation Planning & Progression Focus on Prevention Infection & Control Guideline Updates “
ครั้งที่ 2 ( เขต กทม. สถานที่ โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท)
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพในงาน VDOในงาน


MH posehealthcare01

โครงการนำเสนอการติดตามผลการวิจัยและเตรียมความพร้อมการทำงานวิจัยใหม่ 
“ Research Implementation Planning & Progression Focus on Prevention Infection & Control Guideline Updates"
ครั้งที่ 1 (เขตภาคใต้ สถานที่ โรงแรม  ที อาร์ ร็อค ฮิลล์  หาดใหญ่ )
วันที่  21 ธันวาคม 2562ภาพในงาน 


Cssa2562 23 posehealthcare01

การประชุมวิชาการ CSSD ประจำปี 2562 ครั้งที่ 23 และออกบูธ เมืองทองธานี 
วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ภาพในงาน


Siriraj2019

ออกบูธงาน Siriraj IC Days 2019 ครั้งที่ 10 โรงพยาบาลศิริราช
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ภาพในงาน


 

 

 

posehealthcare,virulex hand gel,Q-bac 4 chlorhexidine,น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์